ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΓΕΝΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Ανανέωση και έκδοση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014.

Ανανέωση και έκδοση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014.
Από    τη         Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, σε εφαρμογή της με αριθμ. Δ29/Φ.11/Γ.Π.οικ 7837/302/11-3-2014(ΦΕΚ 595/Β/11-3-2014) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και της  με αριθμ. πρωτ. Δ29α/Φ.11/Γ.Π.οικ.11762/420/10-04-2014 Διευκρινιστικής Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, ανακοινώνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για την ανανέωση και την έκδοση των Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2014.
Ως ημερομηνία λήξης ανανέωσης και έκδοσης των Δελτίων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2014
Ως ημερομηνία λήξης ισχύος των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ του έτους 2013 ορίζεται η 31η Μαϊου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της  Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (κ. Αποστόλου, τηλ. 2351 351 293)


Μ.Ε.Π.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ

Εγκύκλιος


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους δικαιούχους των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ είναι:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (δίνεται από την Υπηρεσία)
2. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και να αναφέρει τη διάρκεια αυτής η απόφαση Κ.Ε.Π.Α. (φωτοτυπία και πρωτότυπο).
3. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
4. Εκκαθαριστικό Σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το προηγούμενο οικονομικό έτος 2013 που αφορά (εισοδήματα έτους 2012) ή Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση για το παραπάνω έτος θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (φωτοτυπία).
5. Βιβλιάριο Υγείας – Ασθενείας σε ισχύ προκειμένου να σφραγισθεί από την Υπηρεσία.
Για τους νέους δικαιούχους απαιτούνται όλα τα παραπάνω συν δύο (2) φωτογραφίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου